Tomáš Ministr – Výcvik psů Brodek u Přerova

Tento spolek – nezisková organizace se v době svého osobního volna věnuje tomu, aby psy byli dobře připraveni na život . Vše dělají s láskou a důsledností. Psy se učí jak spolu vycházet, poslušnosti, porozumění. Majitelé se učí psům naslouchat.
Vše je vždy vyřešeno nebo vysvětleno. Pomohou i s výcvikem.