Spolek na ochranu opuštěných zvířat

V roce 2010 bylo v Mladé Boleslavi založeno Občanské sdružení se záměrem iniciovat zřízení městského útulku pro opuštěná zvířata. Důvodem byla zejména skutečnost, že nalezená a odchycená zvířata jsou předávána útulku v Lysé nad Labem, který je trvale přeplněn.
Za mediální podpory a informovanosti veřejnosti vznikla na podzim roku 2010 Petice na podporu zřízení městského útulku, adresovaná vedení města Mladá Boleslav. Přestože jsme nasbírali více než 5 000 podpisů, schválení výstavby útulku ze strany města se občané Mladé Boleslavi dodnes nedočkali.

První akce, kterou jsme pořádali, a která měla především upozornit na potřebnost útulku pro Mladou Boleslav, bylo v prosinci 2010 zábavné odpoledne Štěkání pro Ježíška v Mladé Boleslavi, kterou zaštítil boleslavský rodák a předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček.

Vynikající spolupráce se rozvinula s mladoboleslavskou Městskou policií. MP nás informujeme o nalezených a ztracených zvířatech a pomocí sdílení na soc.sítích se většinou najde majitel velmi rychle a pes nemusí do útuku, ale je brzy zpět u svého páníčka.

I když to trvalo osm let, zdá se, že se ledy pohnuly. Na jaře tohoto roku byla oslovena místopředsedkyně spolku Alena Klesová jedním z městských zastupitelů s nabídkou pomoci prosadit výstavbu útulku. Aktuálně jsme ve stadiu hledání vhodného pozemku, na kterém by bylo možné útulek pro bezprizorní zvířata postavit.
Budeme doufat, a věříme se všemi občany Mladé Boleslavi, že vše dospěje ke zdárnému konci a útulek bude.

Práce členů spolku je zaměřena především na získávání finanční a materiální pomoci pro útulky a zvířecí azyly v ČR, zejména pořádáním internetových aukcí a charitativních akcí. Za dobu našeho působení jsme již rozdali více než půl milionu korun.

Další aktivitou, kterou se zabýváme, je problematika množíren – informování veřejnosti o praktikách množitelů, aktivity směřující k legislativním změnám a pomoc zachráněným psům z množíren.

Lidé o nich říkají

Ráda bych nominovala v kategoriii Mecenáš roku Spolek na ochranu opuštěných zvířat

Pomáhají jako Dobre psi a kočičí duše již několik let a to od roku 2012 útulkum a zvířecim azylum po celé republice. Rozdali již více než jeden milion korun ve formě krmeni pro zvirata, akutní pomoc nebo veterinární péči potřebným.

– Věra Hýbnerová