Spolek Hlas zvířat

Díky tomuto spolku se začala více řešit problematika množíren. Jde o špičkové právníky. Podíleli se na tvorbě nového zákona pro zamezení týrání zvířat.