„Může se to stát i vám“ – když si koupíte štěně od šmejdů

https://www.facebook.com/vaclava.brabcova/videos/10209616276362919/

Toto je ústřední video projektu Může se to stát i vám, za dva týdny jej zhlédlo přes čtvrt milionu (!) lidí v ČR a podle kontaktů ze zahraničí anglickou verzi šíří i nejen v Evropě, ale i v USA a Kanadě. Vizuály jsou v příměstkých vlacích, velkoplošných LED obrazovkách na nádražích Praze, Brně a Olomouci, variopostery jsou na nádražích v každém kraji

Nová osvětová kampaň se pokouší omezit surový byznys se zvířecím utrpením

Nelegální obchod se zvířaty je po prodeji zbraní a drog třetí nejvýnosnější černý byznys na světě. Česká republika patří v tomto směru bohužel k předním velmocem. Nová kampaň Spolku na ochranu opuštěných zvířat „Může se to stát i vám“, na které se podílela herečka Patricie Solaříková, originálním způsobem poukazuje na rizika, jimž se zájemci o čistokrevné psy bez průkazu původu vystavují, stejně jako na hanebné praktiky, které nevědomky finančně podporují.

psí množírny : https://www.youtube.com/watch?v=xyHv_OOZIvA