Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí nad Labem – Jaroslava Ježková

Teprve láska ke zvířatům ze mne učinila lidskou bytost. A.Š.

www.utulek-ul.cz

O útulku

Centrum pro zvířata v nouzi slouží jako útočiště pro opuštěná a týraná zvířata a jako záchranná stanice pro zvířata již od roku 1995. Převážně se jedná o psy a kočky, kteří bývají odchyceni nebo předáni občany a Městskou Policií, případně jsou odebráni majitelů, kteří se o ně nedostatečně nebo špatně starají. Často jsou právě tato odebrání způsobem, jakým se majitelé svých svěřenců zbavují – a na náklady města. Občas jsou tak nechtění psi přivázáni u útulku či v jeho okolí.

Centrum také od svého vzniku kastruje toulavé kočky a dohlíží na to, aby tyto kočky byly zdravé a lokálně nepřenášely nemoci, které jsou ohrožující i pro člověka.

Přijatí psi jsou zpočátku umístěni v karanténě. Zde jsou odblešeni, odčerveni, očkováni a očipováni. Čipování psů se provádí od poloviny roku 2008 u všech jedinců, kteří projdou centrem. Zároveň se centrum podílí na vytváření registru všech očipovaných psů, kteří se vyskytují v katastru města. Díky tom, že jsou psi označeni čipem, se výrazně zvýšila pravděpodobnost, že se psi dostanou zpět ke svému majiteli.Pokud jsou psi po prodělané karanténě v dobrém zdravotním stavu, jsou přemístěni do chovných kotců, které jsou přístupné návštěvníkům útulku k prohlídce. Zároveň s tím jsou nabízeni zájemcům zejména prostřednictvím webových stránek či prezentováni v tisku, rozhlasu, případně v televizi. Tímto se snažíme zvýšit šanci na umístění do nových rodin.

Nezanedbatelnou roli v činnosti a propagaci centra hrají i děti z ústeckých sídlišť, které pravidelně navštěvují své psí kamarády, cvičí s nimi, chodí na procházky a odvádějí velkou práci při adaptaci nepřizpůsobivých a těžko ovladatelných psů na podmínky normálního psího života. Odměnou jim je pouze možnost účastnit se společně s útulkovými psy různých výstav „voříšků“, soutěží útulkových psů, nabídek psů spojených s národními výstavami apod. v rámci severočeského regionu i v Praze. Za svou činnost zaslouží všechny děti velké poděkování od pracovníků útulku a lze jen doufat, že stále více dětí bude trávit svůj volný čas smysluplně a v pomoci potřebným.

Městský útulek pro opuštěná zvířata je financován z prostředků Magistrátu města Ústí nad Labem prostřednictvím Zoologické zahrady v Ústí nad Labem, která je v současné době právně provozovatelem Centra pro zvířata v nouzi. Část prostředků na vybavení je získávána formou sponzorských darů od příznivců či sbírek. Řada prostředků je získávána formou věcných darů. Nejnověji nabízenou možností finanční pomoci je „virtuální adopce“.

Lidé o nich říkají

‚Paní Jaroslavu Ježkovou(vedoucí centra) a Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí nad Labem nominuji z důvodu velké píle a nadstandartní ochoty pamáhat zvířatům.Také nesmíme zapomenout na ostatní zaměstnance – Hanu Javůrkovou,Andreu Pilařovou a Blanku Kulhánkovou,kteří mají svojí práci velmi rády a pro zvířata udělají vše!

– Matěj Šauer